expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Monday, 10 February 2014

Bahaya Tidur Pagi

BAHAYA TIDUR PAGI

1) Tidak sesuai dengan petunjuk Al Qur’an dan As Sunnah.

2) Bukan termasuk akhlak dan kebiasaan para salafush sholih (generasi terbaik umat ini), bahkan merupakan perbuatan yang dibenci.

3) Tidak mendapatkan barokah di dalam waktu dan amalannya.

4) Menyebabkan malas dan tidak bersemangat di sisa harinya.
Maksud dari hal ini dapat dilihat dari perkataan Ibnul Qayyim. Beliau rahimahullah berkata, “Pagi hari bagi seseorang itu seperti waktu muda dan akhir harinya seperti waktu tuanya.”  (Miftah Daris Sa’adah, 2/216).

Amalan seseorang di waktu muda berpengaruh terhadap amalannya di waktu tua. Jadi jika seseorang di awal pagi sudah malas-malasan dengan sering tidur, maka di sore harinya dia juga akan malas-malasan pula.

5) Menghambat datangnya rizki.
Ibnul Qayyim berkata, “Empat hal yang menghambat datangnya rizki adalah
[1] tidur di waktu pagi,
[2] sedikit sholat,
[3] malas-malasan
[4] berkhianat.”
(Zaadul Ma’ad, 4/378)

6) Menyebabkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat.
(Zaadul Ma’ad, 4/222) 

No comments:

Post a Comment