expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Thursday, 17 November 2011

‎‎*6 TARGET WANITA*


* Menjadi 'Alimah
untuk mencapai target 'alimah (wanita yg berilmu), hendaknya wanita menghidupkan ta'lim wata'allum dirumahnya bersama keluarga.

*Menjadi 'Abidah (wanita ahli ibadah)
untuk mencapai target 'abidah, seorang wanita harus menjaga solat 5 waktu di awal waktu, menjaga solat-solat sunnah, membaca al-qur'an setiap hari, menjaga dzikir pagi petang dan mengamalkan do'a-do'a masnunah.

*Menjadi Da'iyah (wanita ahli dakwah)
untuk mencapai target da'iyah, hendaknya wanita membuat suasana pembicaraan iman yakni setiap hari dirumahnya dengan keluarga atau tamu wanita yang datang kerumahnya.

*Menjadi Murobbiyah (wanita pendidik)
ibu adalah madrasatul ula (sekolah pertama) bagi ahli keluarga, terutama anak-anaknya di dalam rumah. karena itu wanita dituntut supaya mendidik anak-anaknya secara islami sehingga dari rumah-rumah orang islam akan lahir anak-anak yang shalih shalihah, 'alim 'alimah, da'i da'iyah, hafidz hafidzah.

*Menjadi khadimah (wanita pelayan suami)
menjadi khadimah yakni istri yang dapat menjadi pendamping dan pelayan suami sehingga suami mudah untuk menjalankan kerja agama.

*Menjadi zahidah (wanita ahli zuhud/hidup sederhana)
seorang zahidah, yakni wanita yang hidup sederhana dan qona'ah (merasa cukup dengan apa yang ada) dalam hal keperluan rumah tangga, tetapi lebih mengutamakan agama dan usaha agama, sebagaimana para wanita shahabiyah di zaman Nabi SAW

* Menjadi 'Alimah
untuk mencapai target 'alimah (wanita yg berilmu), hendaknya wanita menghidupkan ta'lim wata'allum dirumahnya bersama keluarga.

*Menjadi 'Abidah (wanita ahli ibadah)
untuk mencapai target 'abidah, seorang wanita harus menjaga solat 5 waktu di awal waktu, menjaga solat-solat sunnah, membaca al-qur'an setiap hari, menjaga dzikir pagi petang dan mengamalkan do'a-do'a masnunah.

*Menjadi Da'iyah (wanita ahli dakwah)
untuk mencapai target da'iyah, hendaknya wanita membuat suasana pembicaraan iman yakni setiap hari dirumahnya dengan keluarga atau tamu wanita yang datang kerumahnya.

*Menjadi Murobbiyah (wanita pendidik)
ibu adalah madrasatul ula (sekolah pertama) bagi ahli keluarga, terutama anak-anaknya di dalam rumah. karena itu wanita dituntut supaya mendidik anak-anaknya secara islami sehingga dari rumah-rumah orang islam akan lahir anak-anak yang shalih shalihah, 'alim 'alimah, da'i da'iyah, hafidz hafidzah.

*Menjadi khadimah (wanita pelayan suami)
menjadi khadimah yakni istri yang dapat menjadi pendamping dan pelayan suami sehingga suami mudah untuk menjalankan kerja agama.

*Menjadi zahidah (wanita ahli zuhud/hidup sederhana)
seorang zahidah, yakni wanita yang hidup sederhana dan qona'ah (merasa cukup dengan apa yang ada) dalam hal keperluan rumah tangga, tetapi lebih mengutamakan agama dan usaha agama, sebagaimana para wanita shahabiyah di zaman Nabi SAW.

No comments:

Post a Comment