expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Monday, 24 October 2011

Kalam Hikmah Buat Calon Suami

*♥**♥*
(¨`v´¨)
`• .¸.•´
.¸.• ¸.•´¨)♥ "" Kalam Hikmah Buat Calon Suami "" ♥
(¸.• ´......(¸.•*`°♥°♫•*♥*•.¸♥♥¸.•*¨*•♫♥♫ •*¨*•

Pernikahan atau Perkawinan...
Menyingkap tabir rahasia ...
Isteri yang kamu nikahi...
Tidaklah semulia Khadijah...
Tidaklah setaqwa Aisyah...
Pun tidak setabah Fatimah ...
Justru Isteri hanyalah wanita akhir zaman...
Yang punya cita-cita, Menjadi solehah ...

Pernikahan atau Perkawinan...
Mengajar kita kewajiban bersama ...
Isteri menjadi tanah, Kamu langit penaungnya...
Isteri ladang tanaman, Kamu pemagarnya...
Isteri kiasan ternakan, Kamu gembalanya...
Isteri adalah murid, Kamu mursyid (pembimbing)-nya...
Isteri bagaikan anak kecil, Kamu tempat bermanjanya ..
Saat Isteri menjadi madu, Kamu teguklah sepuasnya,..
Seketika Isteri menjadi racun, Kamulah penawar bisanya,..
Seandainya Isteri tulang yang bengkok, Berhati2lah meluruskannya ...

Pernikahan atau Perkawinan,...
Menginsafkan kita perlunya iman dan taqwa ...
Untuk belajar meniti sabar dan ridho,..
Karena memiliki Isteri yang tak sehebat mana,
Justru kamu akan tersentak dari alpa,..
Kamu bukanlah Muhammad Rasulullah atau Isa As,..
Pun bukanlah Sayyidina Ali Karamaullahhuwajah,..
Cuma suami akhir zaman, yang berusaha menjadi Sholeh ...

ღ☆ღ*¨*¤*ღ☆ღ*¨*¤.¸¸::♥ NOTE'S " BDMCS " ♥::.¸¸.¤*¨*ღ☆ღ¸.¤*¨*ღ☆ღ.

Menurut pandangan Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci,
dimana perkawinan adalah sebuah bangunan yang kokoh lagi terhormat,
yang tidak boleh dicampuradukan dengan suatu penyakit dan tangan-tangan
kotor yang dapat membinasakannya.

Islam juga melarang seorang laki-laki untuk menerima sesuatu yang dapat menimbulkan pertentangan di dalam rumah tangganya, atau menjadikan hawa nafsunya sebagai ukuran. Sebagai kepala rumah tangga berbuat yang demikian maka tidak bisa disangkal lagi akan datang bencana yang mengancam perkawinannya dan menimbulkan perceraian.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surat An-Nisa ayat 19
menegaskan bahwa "Pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang baik".

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi :
Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda "Orang yang paling baik
diantara kamu adalah orang yang paling baik dengan istrinya.
Dan aku adalah orang yang paling baik diantara kamu dalam berbuat baik dengan istriku".

Hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim :
Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
"Perbaikilah wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, paling bengkoknya tulang rusuk itu adalah dibagian atasnya. Jika meluruskannya terlalu keras, maka dia akan patah dan jika dibiarkan maka ia akan bengkok. Maka perbaikilah wanita itu dengan cara yang baik"...

Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai panutan dalam segala
hal telah menyampaikan sabdanya mengenai beberapa kewajiban seorang suami kepada istrinya sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:
bahwa "Wahai Rosulullah, apakah kewajiban seorang suami kepada istrinya? Sabdanya : yaitu engkau memberikan makan bila engkau makan, engkau memberi pakaian bila engkau berpakaian dan jangan memukul mukanya, mencelanya dan meninggalkan dirinya kecuali di dalam rumahnya sendiri".

Berdasar hadist tersebut dapat dijelaskan bahwa
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya adalah :

1. Memenuhi kebutuhan pangannya.
Bila pangan yang diberikan kepada istrinya itu sama dengan yang dimakan oleh suaminya, kalau suami makan dengan lauk pauk daging ayam atau kambing, maka istripun mendapatkan nilai pasangannya sama dengan itu. Jadi hak istri dalam menerima belanja makan tidak boleh kurang dari yang dimakan oleh suaminya sendiri. Bila suami bekerja di luar atau makan setiap hari di restoran yang mahal, kemudian istrinya yang di rumah diberi belanja hanya cukup memiliki sayur kangkung dan ikan asin, maka perbuatan semacam itu berdosa.

2. Memberi pakaian kepada istri senilai pakaian yang dipakai oleh suami.
Bila suami membeli pakaian seharga Rp 100 ribu untuk dirinya, maka ia harus memberikan pakaian senilai itu kepada istrinya. Bila ternyata suami memberi pakaian yang lebih murah, istri berhak menuntut suaminya.

3. Tidak boleh memukul muka istri.
Kalau sampai terjadi seorng suami memukul muka istrinya,
maka si istri dapat mengadukan ke Mahkamah Islam dan suami dapat dikenakan hukuman qishas. Bentuk qishasnya adalah suami dibalas pukul mukanya oleh istrinya di depan Mahkamah Islam.

4. Tidak boleh memaki atau mengatasi istrinya dengan
kata-kata yang merendahkan martabatnya, walaupun suami dalam keadaan marah kepada istrinya.

5. Tidak boleh mengusirnya.
Suami walaupun sangat marah kepada istrinya, tidak boleh mengusir istrinya dari rumahnya, kecuali bila terbukti berbuat serong maka si suami boleh melakukannya bahkan Islam menganjurkan untuk menceraikannya. Suami mengusir istrinya dari rumah adalah perbuatan dosa. Bila suami mendapat kelakuan istrinya kurang baik, maka ia wajib mendidik atau membinanya bukan mengusirnya dari rumah.

6. Membayar mahar (mas kawin).
Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surat An-Nisa ayat 4
menegaskan bahwa "Berikanlah mahar (mas kawin) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian".

7. Menggauli istrinya sebagaimana mestinya dengan baik dan penuh rasa kasih sayang.
Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surat An-Nisa ayat 19
menegaskan bahwa "Hendaklah kamu pergauli istri-istrimu dengan baik".
Surat lain, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, bahwa "Istri-istri itu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu, bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahulah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman" (Surat Al_Baqaarah ayat 223).

8. Memimpin dan membimbing seluruh keluarga ke jalan yang benar.
Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surat An-Nisa ayat 34
menegaskan bahwa "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita". Selanjutnya dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman "Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"...Wallahu 'alam Bishawab

ღ☆ღ*¨*¤*ღ☆ღ*¨*¤.¸¸::♥:Hamba ﷲ:♥::.¸¸.¤*¨*ღ☆ღ¸.¤*¨*ღ☆ღ

(¯`v´¯)♥ Aamiin ya Robbal 'alamiin ♥ (¯`v´¯)
`·.¸.·`(´'`v´'`)♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥(´'` v´'`)`·.¸.·`
...♥♥..♥`•.¸.•´(¯`v´¯)(¯`v´¯)` •.¸.•´♥..♥♥..
*´`*
.•*´¨`*•.♥*ღ☆ღ* •*♥♥♥*• *ღ☆ღ*♥.•*´¨`*•.

♥•*¨*•♥•*¨*•♫♥•* Thufail Na'im Ar'Syahid *•♥♫•*¨*•♥•*¨*•♥

No comments:

Post a Comment